in ,

Funny Dadi And Pota Jokes In Punjabi Font

੧ ਬੁੜਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂ :- ਪੁਤਰ ਅੰਦਰੋ ਅਲਮਾਰੀ ਚੋ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਲੇ ਕੇ ਆ…

ਪੋਤਰਾ :- ਦਾਦਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਰੋਟੀ ਨੀ ਬਣੀ, ੫ ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਜਾਓ..

ਬੁੜਾ :- ਨਈ ਪੁਤ, ਰੋਟੀ ਨੀ ਖਾਣੀ, ਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਬੁੜੀ ਨੂ ਸਮਾਈਲ (smile) ਦੇਣੀ ਏ……….

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Santa Banta Jokes In Punjabi

Santa Banta Jokes In Punjabi

Santa And His Wife Jokes In Punajbi

Santa And His Wife Jokes In Punajbi